Studie-, beroepskeuze en testen
Nieuws over het kiezen van een studie en beroep

Veel werknemers ontevreden met beroep

Onderzoek van www.werksite.nl toont aan dat 78% van de werknemers verlangt naar een heel ander beroep. Vooral de droom om eigen baas te zijn heeft de voorkeur. De mogelijkheid om daadwerkelijk een nieuwe start te maken lijkt echter niet voor iedereen mogelijk.

Van alle 1.000 deelnemers laat 80% weten de overstap naar een ander beroep serieus te overwegen. Belangrijke redenen vormen bijvoorbeeld ruimte tot zelfontplooiing, afwisselend werk, vrijheid en eigen baas kunnen zijn. Met name het kunnen werken als zelfstandig ondernemer geniet de voorkeur van 65% van de werknemers.

Het verlangen naar vrijheid is bij veel mensen aanwezig. De angst is echter ook groot. Eén op de vier deelnemers vindt de stap naar het ondernemerschap te groot. Een klein percentage van 15% kiest voor de tussenoplossing, zelfstandig ondernemen en parttime werken voor een werkgever. Regelmatig is de huidige werkgever de eerste opdrachtgever van de nieuwe ZZP-er.

Opleiding vormt obstakel

De opleidingsachtergrond vormt vaak een obstakel tot het maken van een carrièreswitch. Met name werknemers met een hypotheek en kinderen zien zichzelf niet een hele nieuwe studie volgen om hun droom te verwezenlijken. De zekerheid, welke het huidige beroep biedt, weegt voor deze mensen niet op tegen de voordelen op de langere termijn.

Deze korte termijn visie heeft een nadeel. Wanneer werknemers niet gelukkig zijn in hun beroep neemt de kans op psychische klachten toe. Dit begint met een gebrek aan motivatie en kan omslaan in een depressie. Eén op de tien werknemers wordt hierdoor zelfs ongelukkig in het privéleven. De problemen kunnen zich opstapelen, waardoor de stress ook hartproblemen kan veroorzaken.

Werken aan oplossingen

Voor werkgevers is het belangrijk om goed in te spelen op dit soort signalen. Werknemers welke in de ziektewet belanden kosten hen handen vol geld. Een eenvoudige manier om dit te voorkomen is het aanbieden van een mogelijkheid tot omscholing. Veel werknemers zijn bereid om tijdelijk minder te verdienen. Zeker wanneer de huidige baas hen een goed toekomstperspectief binnen het bedrijf biedt.

Het verminderen van dagelijkse stressfactoren maakt een werknemer ook enthousiaster. Dit kan bijvoorbeeld door een werknemer minder te laten werken, op andere tijden te laten beginnen of ook vanuit huis te laten werken. Hierdoor geniet de werknemer meer vertrouwen, krijgt meer vrijheid en voelt zich gelukkiger in het huidige beroep. Het uitbetalen van overuren zal ook helpen. Momenteel krijgt 53% van de deelnemers deze uren niet vergoed.

Werksite.nl biedt iedereen de kans om een gratis beroepskeuzetest te raadplegen. Hiermee krijgt de deelnemer direct inzicht in de beroepen welke aansluiten bij zijn of haar persoonlijke kwaliteiten.
Bron: http://www.werksite.nl/veel-werknemers-ontevreden-met-beroep
21-10-2010 13:48 - Tom

Nederlander heeft spijt van beroepskeuze

Het maken van een verkeerde beroepskeuze heeft grote gevolgen. Onderzoek van www.opentest.nl wijst uit dat 4 op de 5 Nederlanders spijt heeft van zijn beroepskeuze. Voornaamste oorzaak: 'scholen geven onvoldoende voorlichting', aldus de respondenten.

Psychische gevolgen
In de praktijk blijkt een gekozen beroepsrichting toch niet altijd zaligmakend. Veel mensen zijn namelijk ongelukkig met het beroep dat zij beoefenen. Het liefst zouden zij een andere beroepskeuze hebben gemaakt. Het gevolg van de foutieve keuze varieert van een permanent gevoel van onrust, tot volledige burn-out en het niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Het werk wordt thuis niet meer losgelaten, waardoor relaties onder druk komen te staan.

Psychische gevolgen zijn aan de orde van de dag. Mensen voelen zich machteloos. Het veranderen van baan lijkt na enige tijd namelijk een onbegonnen werk. Voornaamste obstakel vormt de financiële positie. Men is gewend aan een zekere levensstijl en luxe, welke moeilijk op te geven is. Veel gezinnen hebben een dubbel inkomen, een maximale hypotheek, kinderen welke naar school gaan en een comfortabele auto van de zaak.

Onvoldoende voorlichting
Hoe kan het dat zoveel mensen spijt hebben van het gekozen beroep? Volgens de ruim 2000 deelnemers aan het onderzoek ontbreekt het op veel scholen en onderwijsinstellingen aan een goede voorlichting. Er wordt vaak de mogelijkheid gegeven om een korte stage te lopen, maar goede individuele hulp wordt zelden aangeboden. Met name lagergeschoolde mensen kiezen daarom een beroep waarvoor familie de goedkeuring geeft, omdat bijvoorbeeld de vader dezelfde baan al beoefent.

Beroepskeuzetest
Waar begin je wanneer je echt iets anders wilt? Praten met de omgeving helpt. De mensen die je het beste kennen hebben vaak een goed beeld van je karakter en persoonlijkheid. Het maken van een gratis beroepskeuzetest geeft meer inzicht in de unieke talenten waar iedereen van nature over beschikt. OpenTest biedt alle bezoekers de mogelijkheid om een gratis beroepskeuzetest, studiekeuzetest of iq-test te doen. De site adviseert daarnaast om te overleggen met je huidige werkgever. Hij kan je wellicht helpen, bijvoorbeeld door je een dag minder te laten werken. Hierdoor heb je de kans om een studie naast je werk te volgen. Bij grote bedrijven is bovendien een diversiteit aan beroepen welke beoefent worden. Zo kun je doorstromen naar een nieuwe uitdaging.

Eigen initiatief is bij het maken van een beroepskeuze het sleutelwoord. Door af te wachten blijf je in een vicieuze cirkel hangen. Het maken van keuzes is moeilijk, maar beter dan niet tot actie over gaan.


Bron: http://www.beroepskeuzetest.nu/gratis-beroepskeuzetest
17-12-2009 16:06 - OpenTest